Novinky & Události

Stránky

Naši studenti

Počátky programu UniPrep (University Preparation Program) sahají do roku 1999, první skupina zahraničních studentů zahájila přípravný program ke studiu na českých vysokých školách v roce 2000.

Od té doby naše jazyková škola urazila dlouhou cestu, během níž naším programem prošlo více jak tisíc studentů. Většina z nich míří na české veřejné vysoké školy, kde si nejčastěji vybírají bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v češtině, v menší míře také v angličtině.

V poslední době se mezi naši klientelu řadí i zájemci o studium češtiny, kteří usilují o získání pracovní pozice v ryze českých nebo mezinárodních společnostech. Mezi tyto klienty stále častěji patří i ti, kteří nemají základy jiného slovanského jazyka.

Většinu naší klientely tvoří cizinci se znalostí slovanských jazyků, mezi nimiž dominuje ruština. I naše metodika výuky se tomu přizpůsobila. A to nejen v podobě vlastních učebnic, které vydáváme, ale i ve způsobu výuky a metodiky. Pro zájemce o hlubší znalost českého jazyka (zejména pro budoucí studenty) volíme intenzivní formu studia, posilování specifických jazykových kompetencí a naopak pro získání komunikační úrovně češtiny volíme metodu ERM (Easy Response Method), která s přispěním poznatků z neurolingvistiky pomáhá k rychlým výsledkům při studiu jazyka a umožňuje zájemcům získat obecné jazykové kompetence pro využití v zaměstnání nebo v businessu.

Našeho úspěchu při výuce jazyka bychom nedosahovali bez významného přispění našich lektorů, kteří většinou pocházejí z pedagogických či filosofických fakult, kde ukončili příslušný pedagogický a/nebo filologický obor. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i., jsou studentům UniPrep na základě dosažené úrovně jejich znalosti českého jazyka, oveřené strukturovanou zkouškou, vydávány certifikáty českého jazyka pro cizince, které jsou některými vysokými školami (např. VŠCHT, jednoltivé fakulty UK, ČVUT) akceptovány namísto přijímacích zkoušek z češtiny. Opominout nelze ani vybudovaný systém tzv. tutorů a „buddy systém“, který zlepšuje jazykové dovednosti studentů za přispění českých studentů z FHS UK v Praze.

Propojení UniPrepu s akademickou oblastí nám pomáhá zlepšovat studijní profil našich studentů, neboť souběžně se studiem českého jazyka získávají možnost navštěvovat vybrané kurzy na FHS UK Praze a získávat příslušné kreditové ohodnocení.

Nabídku ročních kurzů českého jazyka doplňuje i celá škála krátkodobých programů, od několikadenní kurzů přes letní školu českého jazyka až po několikatýdenní kurzy různého zaměření.

Blogujeme s češtinou

Když jsem docela nedávno se studenty vedl diskusi o nejlepším možném vzdělání a o nejlepší možné kariéře, instinktivně jsem se klonil k širšímu pojetí vzdělání. Tedy takovému vzdělání, které studenta dobře připraví na pestrý svět  různých profesí. Až na některé úzce specializované profese (například lékařství, architektura, advokacie) je naivní se domnívat, že pro život stačí získat jedno vzdělání v jednom konkrétním oboru. Pokud chce student dosáhnout kariérního úspěchu, měl by se připravit na to, že jeho vzdělání bude muset být natolik pestré jako pestrá budou jeho zaměstnání. Zkrátka a dobře s jedním vzděláním a s jednou profesí si zřejmě nevystačí.

Vzdělání v zahraničí je tak neodmyslitelně spojeno s výdobytky naší moderní společnosti, podobně jako internet, platební karty, chytré telefony ad., až by se mohlo zdát, že je se jedná o stejně převratný vynález, zapadající do globalizovaného charakteru naší doby. Vždyť kdo by si před třiceti lety představil, že Čech bude jezdit za vzděláním do USA, Angličan vystuduje univerzitu v Německu, francouzský doktor se naučí operovat ve Švédsku a ruská mládež bude jezdit za univerzitním diplomem do Česka.

Stránky

Fotogalerie

Naše programy

Letní tábor PEIRA
 
00:00
UniPrep - Vaše budoucnost
 
00:00

Kontakty

admissionuniprep.cz

tel: +420 774 752 244
icq: 330406318
skype: uniprep

Růžová 1416 / 17
Praha 1
110 00