Как я прошла Assessment center

Obrázek uživatele Josef Lesák

На университетской ярмарке вакансий я оставила свой контакт компании Hewlett-Packard, спустя некоторое время меня позвали пройти Assessment center. Я должна была заранее подготовить презентацию на несколько минут о своем дипломе или проекте, которым я занималась во время учебы, и явиться формально одетой. На месте нас собралось где-то 15 выпускников, студентов и уже работающих, а также несколько организаторов с кадрового отдела и управленческого, которые нас должны были оценивать в течение всего дня. Программа дня была насыщенной и пестрой, начали мы в 9 утра, а закончили около пяти вечера. Сначала мы должны были друг другу представиться, точнее, это была классическая игра, во время которой нужно разбиться на пары, потом вам дают несколько минут познакомиться, а далее необходимо представить партнера остальным. Наверное, самой забавной частью было командное задание, во время которого мы решали аналитическо-организационную задачу. Мы прослушали презентацию о фирме и вакансиях, которые нам предлагают. Потом подошла очередь и нами подготовленных презентаций. К счастью, нам не нужно было презентовать перед всеми участниками, только перед организаторами. Пока половина из нас чередовалась со своими презентациями, остальные выполняли IQ тест и тест по программированию, базам данных, сетям и тому подобном. Что хорошо в Центре оценки специалистов, так это то, что в конце дня Вы получаете обратную реакцию и сразу же знаете, как обстоят дела. Может получиться так, что Вам сразу предложат рабочее место, или же позовут на дальнейшее собеседование. А если ничего не получится, Вы узнаете сразу. В компании «HP» я работаю в отделе Software Security и занимаюсь развитием в области безопасности сети. Я думаю, что успешно справиться с Assessment center мне помогло то, что я несколько лет была скаутом, и один хороший совет по поводу презентации, который мне дала одна приглашенная преподавательница из США: «В презентации должны были картинки, картинки, картинки. Доказательства никого не интересуют, потому что их все равно никто не поймет. Гораздо лучше формального определения – проиллюстрированный пример». Желаю большой удачи!

Людмила Дивишова, Источник: issuu.com

Blogujeme s češtinou

Když jsem docela nedávno se studenty vedl diskusi o nejlepším možném vzdělání a o nejlepší možné kariéře, instinktivně jsem se klonil k širšímu pojetí vzdělání. Tedy takovému vzdělání, které studenta dobře připraví na pestrý svět  různých profesí. Až na některé úzce specializované profese (například lékařství, architektura, advokacie) je naivní se domnívat, že pro život stačí získat jedno vzdělání v jednom konkrétním oboru. Pokud chce student dosáhnout kariérního úspěchu, měl by se připravit na to, že jeho vzdělání bude muset být natolik pestré jako pestrá budou jeho zaměstnání. Zkrátka a dobře s jedním vzděláním a s jednou profesí si zřejmě nevystačí.

Vzdělání v zahraničí je tak neodmyslitelně spojeno s výdobytky naší moderní společnosti, podobně jako internet, platební karty, chytré telefony ad., až by se mohlo zdát, že je se jedná o stejně převratný vynález, zapadající do globalizovaného charakteru naší doby. Vždyť kdo by si před třiceti lety představil, že Čech bude jezdit za vzděláním do USA, Angličan vystuduje univerzitu v Německu, francouzský doktor se naučí operovat ve Švédsku a ruská mládež bude jezdit za univerzitním diplomem do Česka.

Stránky