Být doktorem v Česku

Medicína je oblast celosvětově potřebná a o dobré lékaře stojí v každé zemi. Není nic neobvyklého, když lékař odejde pracovat do cizí země – v západní Evropě působí lékaři z Afriky, naopak doktoři z Ameriky směřují do rozvojových zemí. A Česko je logickým cílem lékařů z Východu. V současné době představuje podíl lékařů-cizinců deset procent a stále roste.

Pokud jste i vy získali diplom lékaře a přemýšlíte o kariéře v Evropské unii, můžete využít naši upravenou nabídku programu UniPrep-CZ, která je speciálně zamřena na přípravu lékařů na aprobační zkoušky, jejichž složení jim umožní plnohodnotný výkon lékařské profese v České republice.

Nutnou podmínkou pro práci lékaře v ČR je diplom z lékařské fakulty, který musí projít nostrifikačním řízením – získat osvědčení o získání vysokoškolského vzdělání (asistenci při procesu nostrifikace diplomu zajišťují pracovníci programu UniPrep). Pro získání trvalého povolení k lékařské profesi je nutné dále složit tzv. aprobační zkoušky. Tyto zkoušky se skládají ze dvou písemných testů – z odborných znalostí a ze základů práva ČR. Po složení těchto testů následuje dlouhodobá praktická etapa zkoušek – odborná zdravotnická praxe v české nemocnici pod dohledem zkušeného lékaře v délce pěti měsíců. Zkouška je pak zakončena rozpravou, jež prověřuje jazykové dovednosti kandidáta a rozebírá jeho zdravotnickou praxi.

Dle našich zkušeností je reálné projít kompletním procesem, na jehož konci je získání povolení pro výkon lékařské profese, za jeden rok: V září přijedete se svým diplomem, který je ihned podstoupen k nostrifikačnímu řízení. První semestr výuky trávíte intenzivním studiem češtiny (studium je doplněno o terminologické minimum z medicíny). Na konci ledna vás čeká certifikovaná zkouška z češtiny a v únoru již první část aprobačních zkoušek. Hned poté nastupujete na praxi do zdravotnického zařízení. Výuka češtiny pokračuje dle individuálního studijního plánu (dle časových možností studenta – praxe ve zdravotnickém zařízení je na plný úvazek), výuka je zamřena na práci s odbornou slovní zásobou, s medicínskými texty. Po skončení praxe v létě se student přihlásí k poslední části aprobační zkoušky a rok od svého příjezdu má v ruce povolení k práci lékaře!

Celý proces získání tohoto povolení není jednoduchý, z našich zkušeností víme, že největší problémy dělá uchazečům český jazyk (kvůli tomu musí i několikrát opakovat závěrečnou část zkoušky). I proto nabízíme zájemcům o práci lékaře v ČR naši intenzivní výuku českého jazyka, která probíhá pod supervizí Ústavu pro jazyk český AV ČR a je speciálně uzpůsobena pro dorozumívací kompetence lékařů. Zde si můžete přečíst o zkušenostech naší absolventky, jež je již několik let úspěšnou stomatoložkou v Praze.

FAQ

Stránky