Certifikovaná zkouška z českého jazyka

Způsobů, jak ověřit Vaši znalost českého jazyka, je mnoho. Většina z nich je založena na tzv. interním ověření jazykových znalostí, založeném nejčastěji na bázi SERR (Společný evropský referenční rámec). Toto ověření probíhá přímo v instituci, která jazyk sama vyučuje. My jsme se již před delší dobou rozhodli jít jinou cestou, ověřujeme nejen znalost jazyka, ale především kompetenci v jeho užívání. Zkoušku neděláme my, naši studenti skládají externí zkoušku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. ÚJČ je nejvyšší autorita v oblasti českého jazyka. Jsme přesvědčeni, že jedině tak je možné získat objektivní a vysoce kvalitní ověření jazykových kompetencí, které je pak akceptováno většinou vysokých škol jako doklad o znalostech českého jazyka.

Jaké jsou hlavní parametry této jazykové zkoušky?

  1. Při zkoušce se neověřují pouze obecné jazykové kompetence, ale i schopnost studenta aktivně přijímat vysokoškolské učivo v českém jazyce (od úrovně B1).
  2. Příprava ke zkoušce klade na studenta větší nároky.
  3. Účast na zkoušce je pro naše studenty bezplatná včetně možnosti její opravy.
  4. Tyto certifikáty – úrovní B1, B2, C1 – jsou na většině vysokých škol akceptovány jako doklad prokazující znalost českého jazyka na úrovni nároků plynoucích z přijímacích zkoušek.

Víme, že zkoušky nejsou jednoduché, ale jsme přesvědčeni, že pouze externí, objektivní a komplexní ověření znalosti českého jazyka je pro studenty přínosem a vizitkou jejich celoroční práce. Vyvíjíme proto maximální úsilí, aby studenti byli ke zkoušce co nejlépe připraveni.