Český jazyk

Pro mnohé z vás je čeština jazykem, který Vám otevírá cestu na české univerzity. Víte, že pokud se naučíte česky, můžete si nejen vybrat jeden z více než 8 700 vysokoškolských oborů, ale můžete studovat za stejných podmínek jako čeští studenti. Určitě je dobré vědět o češtině i něco více: Čeština je 11. nejužívanějším jazykem v Evropě, což není tak špatné, když vezmete v úvahu, že jedním nebo dvěma hlavními jazyky už pravděpodobně hovoříte.

Navíc čeština je jazyk libozvučný, melodický a barvitý, což mnohé láká ke studiu bohemistiky na světových univerzitách. Většině z vás se jistě zalíbí, že čeština je slovanský jazyk, který pronikl nejvíce na západ. A navíc čeština se oproti jiným slovanským jazykům může pyšnit unikátní a velmi snadno naučitelnou podobou transkripce, která usnadňuje čtení a psaní češtiny v latince. A pokud by ani toto nebylo dostačujícím motivem ke studiu, tak i praktická stránka věci stojí za zmínku. ČR se nachází v samém středu Evropy, rozkládá se na geograficky příznivém území, které přitahuje ekonomickou aktivitu, průmysl, služby z okolních států Evropy. Ne nadarmo si ČR vybírají velké nadnárodní korporace, a to zvláště Prahu, kterou využívají jako poslední město v Evropě, z něhož je vhodné zahájit ekonomickou expanzi na Východ. Vaše znalost jazyka, prostředí, ekonomiky a zákonů ČR z vás činí velmi nadějné a potenciální adepty na práci v takovýchto prestižních společnostech.

A jak je to se samotnou češtinou?

Především je dobré vědět, že se znalostí cizích jazyků roste schopnost učit se další jazyky. A proto pro většinu z vás, kteří jste se ve škole učili anglicky, francouzsky, německy apod., nebude český jazyk žádným velkým překvapením. Standardně vše začíná od gramatiky, fonetiky a konverzace. Ale co ještě dalšího je o naší výuce dobré vědět?

 1. ČJ začínáme od 0.
 2. Týdně se vám český jazyk budě věnovat v rozsahu 24 až 28 lekcí.
 3. Úvodní blok výuky je doprovázen audio a video výukou, vhodnou též pro opakování jazyka nebo pro pozdější příjezdy.
 4. Naši lektoři jsou rodilí mluvčí, kteří vystudovali filologii, případně pedagogiku.
 5. Používáme vlastní učebnici ČJ přímo vytvořenou pro naše potřeby.
 6. Důležité místo v naší výuce zaujímají specifické konverzační kurzy – JOKy živý český jazyk.
 7. Zaměřujeme se na vysokoškolské studium, a proto po našich studentech chceme, aby se hned od začátku do vysokoškolského studia zapojili a navštěvovali příslušné předměty (např. z 1. ročníku FHS nebo zvláštní předměty bloku AMT).
 8. Čeština není jen o gramatice, fonetice a konverzaci, ale i o kontextu a porozumění, a proto ve druhém pololetí jsou do výuky nasazeny zvláštní kurzy, např. mediální čeština, které přispívají k porozumění jazykovému kontextu.
 9. Pro náročné tu máme prohlubující kurz Czech 24.
 10. Pro studenty preferující průběžné opakování máme zvláštní kurz Czech 0.
 11. Protože máme obecně vyšší nároky než jiné programy, proto i certifikované zkoušky jsou náročnější, ale o to i cennější.
 12. S budoucím studiem na univerzitě souvisí i schopnost prezentovat a vystupovat na veřejnosti, proto vám vřele doporučujeme zúčastnit se našich prezentací v českém jazyce.
 13. S ohledem na vás studijní obor a budoucí zaměření (anebo i koníčky) vás od druhého pololetí rozdělíme do skupin českého jazyka s vlastní specifickou slovní zásobou (např. humanitní, ekonomické, lékařské, technické).
 14. A to nejdůležitější na závěr: Mluvíme na vás česky, protože jsme Češi a víme, že jedině tak se vaše čeština má šanci rychle zlepšovat.

Вас тоже может интересовать...