Čeština křížem krážem - naše učebnice

Po několikaleté zkušenosti s běžnými učebnicemi českého jazyka pro cizince jsme dospěli v roce 2008 k rozhodnutí, že pro naše potřeby jsou všechny stávající učebnice češtiny nevyhovující a musíme vytvořit vlastní učební materiály. Běžné učebnice češtiny nebyly (a dosud nejsou) nevyhovující svou kvalitou, v utěšeně rostoucí produkci těchto učebnic se jistě dají najít kvalitní, progresivně zpracované příručky, ale žádná z nich není koncipována tak, aby uspokojila studenty intenzivního ročního kurzu českého jazyka. Začali jsme tak vytvářet rozsáhlou učebnici plnou gramatických výkladů a cvičení, nabitou konverzačními tématy a slovní zásobou, obsahující poslechová a výslovnostní cvičení. Prostě knihu, s níž by student prošel češtinou opravdu křížem krážem! Podle prvního vydání naší učebnice jsme učili od roku 2009 se znatelně lepšími výsledky u certifikovaných zkoušek z ČJ než v letech předchozích. V roce 2013 jsme vydali novou, rozsáhlejší a modernější verzi naší učebnice. Současné vydání dostalo moderní kabát, svěží vzhled, hravé ilustrace, připravené přímo na míru naší učebnici a samozřejmě upravená a doplněná cvičení. Učebnice už je plně v duchu 21. století – je propojena přes QR-kódy se svou elektronickou online verzí dostupnou v našem elearningovém prostředí moodle. Stačí jedna fotka a student se hned dostane na další porci cvičení a doplňkových materiálů. Věříme, že práce s naší učebnicí je radostí pro studenty i lektory českého jazyka.