Mám vysokoškolské vzdělání

Program UniPrep-CZ

UniPrep, to není jen jazyková a odborná příprava pro absolventy středních škol, myslíme i na ty z vás, kteří dokončili vysokoškolské studium a právě dostali univerzitní diplom. Je nám jasné, že v dnešní době je jedna specializace, kterou člověk získá vysokoškolským studiem, málo. A tak mnoho absolventů nastupuju na vysokou školu ještě jednou – vybírají si obor příbuzný (nebo i úplně jiný) a rozšiřují tak své možnosti uplatnění na trhu práce. A získat druhé vzdělání v cizině, to je ještě větší rozšíření vlastního potenciálu. Česko je pro to ideální zemí – mezi ČR a Ruskem (stejně tak Ukrajinou, Kazachstánem, Běloruskem ad.) existuje mezinárodní smlouva o uznávání vysokoškolských kvalifikací – s ruským diplomem můžete nastoupit k magisterskému studiu v Česku (proces nostrifikace diplomu je pouhá formalita) a s českým diplomem pak bez problémů najdete kvalifikovanou práci ve své zemi.

Pro vás jsme připravili atraktivní nabídku (podívejte se na ceník) – program UniPrep-CZ. Jeho filosofie je prostá, nemusíte platit za něco, co nepotřebujete. Program UniPrep-CZ je zkrácenou variantou našeho klasického ročního programu. Program nezahrnuje 1550 hodin, ale jen 950 hodin (z programu je vyloučena odborná příprava – absolvent vysoké školy už je svým studiem dostatečně připraven na přijímací zkoušky do navazujícího magisterského programu, přípravu si studenti zajišťují samostudiem) a také začíná zároveň s akademickým rokem na FHS UK, od 1. 10. (objem výuky českého jazyka ale zůstává stejný jako u studentů plného programu). Větší samostatnost studentů s diplomem a méně organizované přípravy ale neznamená, že by se tito studenti museli o vše starat sami. Je jim k dispozici stejně jako ostatním studentům Infocentrum a můžou využít i odborných konzultací ke svému studiu. Výuka češtiny probíhá ve skupinách odděleně od mladších studentů, je plně uzpůsobena potřebám studentů s vysokoškolským vzděláním a pracuje s jejich znalostmi a životními zkušenostmi.

Účastníci programu UniPrep-CZ obvykle nastupují ke studiu v navazujících magisterských programech (dvouleté programy), někteří ale začínají úplně od začátku (bakalářské studium) a ti úplně nejtalentovanější nastupují do doktorských studijních programů (v uplynulých letech naši studenti nastoupili na aspiranturu na medicínu, lingvistiku, aplikovanou matematiku).