Přijímací řízení

Na kvalitě našich budoucích studentů si hodně zakládáme. Máme k tomu dva dobré důvody: 1. Náš program je náročný a je náročnější než běžné jazykové a přípravné kurzy, a proto výběr studentů probíhá formou přijímacího řízení, při němž si všímáme kvalit, které by náš student měl mít. 2. A zároveň chceme, abyste se u nás cítili dobře, tedy aby vaše znalosti a dovednosti odpovídaly našim studijním nárokům. Potom se bude dobře studovat vám a pracovat nám.  Nemusíte se však obávat, nebudeme měřit množství vašich znalostí, větší důraz totiž klademe na vaše kompetence, tj. studijní předpoklady.  Jaký je postup?

  1. Vyplňte si online přihlášku. Je to velmi rychlé, zabere to jen chviličku. Nemusíte mít ještě zahraniční pas, v případě nejasností zavolejte nám nebo našim partnerům. Obsahem přihlášky jsou pouze základní údaje. Vyplněním přihlášky se k ničemu nezavazujete, ale máte rezervované místo v programu UniPrep pro případ, že by byla vyčerpána kapacita. Po vyplnění přihlášky vás budeme v následující pracovní den kontaktovat buď přímo z Prahy, nebo prostřednictvím našich partnerů a provedeme vás všemi dalšími kroky až do vašeho příjezdu do Prahy. 
  2. Zaregistrujte se na přijímací zkoušku. Na zvláštním chráněném intranetu budete nejprve vyzváni k vyplnění dalších údajů o vaší osobě, vašem dosavadním studiu, zájmech a koníčcích. Jako přílohu nahrajete svůj motivační dopis a fotografii (vůbec nemusí být formální, pasová, ideálně by mělo jít o fotografii, která nejlépe vystihuje vaši osobnost – fotografie s rodinou, s kamarády, při sportu, s knížkou, zkrátka fotku, na které se máte rádi) a splníte další úkoly – písemného testu a ústního pohovoru se nemusíte obávat, termín, kdy složíte zkoušku, si vyberete sami.
  3. Poté, co projdete přijímacím řízením, vás do pěti pracovních dní kontaktujeme a vyrozumíme o výsledku přijímacího řízení, jestli jste, nebo nejste přijati.
  4. Pokud budete přijati do programu UniPrep, gratulujeme vám. Nyní již vše půjde rychle. Nejprve obdržíte elektronickou smlouvu o studiu. Souběžně můžete zahájit přípravu dokladů potřebných pro vízové řízení. Opět dostanete podrobné instrukce od našeho pracovníka v Praze nebo od našeho partnera.
  5. Pokud se smlouvou souhlasíte, můžete ve své bance provést platbu za studium a ubytovaní.
  6. Jakmile banka potvrdí vaši platbu (stačí nám i naskenované a zaslané potvrzení z vaší banky), budou vám odeslána všechna potřebná potvrzení ze strany univerzity pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem studia.
  7. V okamžiku, kdy obdržíte potvrzení z univerzity a shromáždíte své potřebné doklady a pro vízový proces, můžete po registraci v systému Visapoint navštívit český zastupitelský úřad místně příslušný vašemu bydlišti a podat žádost. O tom, jaké dokumenty budete potřebovat pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt, vás bude podrobně informovat náš pracovník či náš partner (jedná se především o zahraniční pas, výpis z trestního rejstříku, fotografii, potvrzení o finančním zabezpečení a zdravotní pojištění). Systém Visapoint nabízí rezervaci termínu pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt cca měsíc dopředu.
  8. V domluvený termín absolvujete pohovor na českém zastupitelském úřadě a během 60 dní obdržíte rozhodnutí o posouzení vaší žádosti ze strany Ministerstva vnitra ČR.
  9. Kdykoli po úspěšném přijímacím řízení se můžete zaregistrovat do zvláštního programu Welcome, kde vám nabízíme možnost připravit se po všech stránkách na příjezd do ČR. Pro zájemce jsou zde připraveny i e-learningové kurzy z matematiky, cizích jazyků a dalších předmětů.
  10. V okamžiku, kdy získáte své doklady o vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom), si z nich uděláte notářsky ověřenou kopii a na základě našich instrukcí si zajistíte ještě další potřebné doklady o vzdělání. Všechny tyto doklady o vzdělání nám nemusíte posílat, stačí, když si je s sebou přivezete do Prahy při svém příjezdu a předložíte nám je v září. 

Podle našich zkušeností přijímací řízení od okamžiku podání přihlášky do rozhodnutí o přijetí trvá sedm dní. Vyřízení smlouvy a potřebných dokladů z univerzity zabere dalších sedm dní. Od absolvování pohovoru na českém do udělení dlouhodobého pobytu uplyne většinou 30 až 60 dnů. Možná se ptáte, zda je nutné vás trápit přijímacím řízením, když běžné kurzy na tom netrvají? My říkáme ano. Až přijedete studovat do Prahy, tak nám určitě dáte za pravdu. Do našeho programu totiž hledáme motivované studenty s chutí učit se, zlepšovat se a pracovat na sobě. Hledáme aktivní jedince s různými zájmy, osobnosti, které si věří, mladé lidi s chutí měnit svět. Nebát se být nejlepší – to je krédo našich studentů.

FAQ

Naši studenti

Как нас найти?