Proč studovat právě u nás?

Mnozí z vás jste si našli naše stránky na základě doporučení našich studentů a jejich rodičů (cca 70 % nových zájemců), a tak asi není třeba vás podrobně seznamovat se smyslem studia v ČR. Přesto na naše stránky občas zavítá někdo nový, a proto si dovolujeme shrnout několik hlavních argumentů, se kterými k nám studenti přijíždějí.

 1. V ČR je možné získat bezplatné univerzitní vzdělání, pokud prokážete dobrou znalost češtiny. Bezplatné znamená, že neplatíte školné, ale pouze základní administrativní poplatky a učebnice (příp. ubytování a stravu). 
 2. Z nabídky vysokoškolského studia si můžete vybrat buď bakalářský stupeň – vhodný pro školáky s maturitou nebo ty, kteří vzdělání již mají, ale touží po novém oboru právě v ČR, magisterský stupeň – určený těm, kteří doma vystudovali alespoň tříletý vysokoškolský obor, a také doktorské studium – pro studenty, kteří mají vysokoškolské vzdělání v minimálním rozsahu pěti let. 
 3. Mnozí vidí v českém diplomu prestiž evropského vysokoškolského vzdělání s vyhlídkami na dobré pracovní uplatnění. 
 4. Po skončení studií v Česku hledají naši absolventi buď prestižní práci u sebe doma (v tom jim pomáhá právě evropský diplom), anebo zamíří do prostředí mezinárodních, nadnárodních firem (v tom jim kromě diplomu pomáhá i znalost jazyků a fakt, že studiem v zahraničí prokázali svoji vysokou mobilitu a flexibilitu).

A co je typické a unikátní pro náš program? Předně je dobré vědět, že náš program je zcela odlišný od jiných jazykových a přípravných kurzů v ČR (ať už soukromých škol, nebo veřejných vysokých škol). Nepochopení této skutečnosti někdy bohužel vede k rozčarování některých studentů, pro něž by možná byl vhodnější obyčejný jazykový nebo přípravný kurz. Naše specifika jsou dána historicky a také přístupem. Byli jsme historicky druzí, když jsme v roce 1999 začali nabízet první přípravné kurzy ke studiu na českých vysokých školách. A zůstali jsme od té doby jediní, kdo se rozhodl jít netradiční cestou, ale za 15 let již ověřenou cestou: Nechceme vás jen naučit česky, nechceme vás jen připravit na přijímací zkoušky, ale chceme vás komplexně připravit na studium na vysoké škole v češtině. A to je úkol mnohem složitější, cíl mnohem náročnější. Pravdou je, že k jeho zvládnutí nám pomáhá zapálení pro věc, která nás spojuje a stále baví. Přípravu našich studentů bereme jako velkou výzvu, otázku odborné cti a prestiže. 
Přestože si myslíme, že podstatu naší práce nelze jednoduše popsat reklamními slogany a nejlepší je přijet do Prahy strávit jeden den s námi a našimi studenty, pokusíme se základní rysy našeho programu shrnout do několika bodů:

 1. Jsme tu pro „hladové studenty“, kterým nestačí spokojit se s certifikátem z češtiny, ani s přijetím na univerzitu, ale kteří chtějí v českém jazyce žít, dýchat, tvořit, radovat se a studovat. 
 2. Více než zábavu a show u nás hledejte tvrdou práci. Neptejte se nás, kolik legrace si tu užijete, ale ptejte se nás, kolik hodin studia navíc vám můžeme nabídnout.
 3. Kromě výuky češtiny stavíme náš úspěch na souběžném studiu na vysoké škole, chceme, abyste již v prvním roce začali navštěvovat výuku na FHS UK, a tím „ochutnali“ to, co vás v následujících letech čeká. 
 4. Atmosféra vysoké školy, poznání svobod studentů, první zápočty a zkoušky… To vše považujeme za stejně důležité jako studium češtiny, a proto trváme na tom, že souběh obou činností je jedině ve váš prospěch. 
 5. Při výběru fakultních předmětů respektujeme, že každý student má jiné předpoklady a jiný potenciál, a proto může začít s jedním předmětem týdně a skončit třeba s deseti. Vy jste tvůrci svého rozvrhu!
 6. V procesu výuky češtiny chápeme, že každý z vás má jiné vlohy pro jazyky – co je pro jednoho snadné, může být pro druhého náročné. A proto vedle základního kurzu češtiny má každý student možnost volby, může si tak zvolit např. opakovací kurz Czech 0, nebo naopak prohlubující kurz Czech 24. 
 7. A abyste se češtinu nejen naučili a nejen se v ní naučili studovat, máme pro vás připraveno více než 50 předmětů každý týden, z nichž si podle zájmu vybíráte ty, které vám vyhovují, a učíte se s českým jazykem žít jako s jazykem, který vás dále rozvijí. 
 8. Mluvíme na vás česky, protože jsme Češi, a víme, že jedině tak vás přimějeme používat češtinu v každodenním kontaktu. Stojíme si za tím, že do českého prostředí vás může uvést právě český program. 
 9. Víme, že naše velké nároky znamenají pro vás stovky hodin studia navíc, ale záhy pocítíte, že vaše výsledky se brzy stávají nadprůměrnými. Kdybychom uměli do deseti měsíců dát více než stávajících 1500 hodin výuky, rádi to uděláme,  ale dokud bude mít běžný den jen 24 hodin, musíme vám nechat alespoň trochu času na odpočinek.

Ve výčtu bychom mohli pokračovat, např. pravidelně aktualizovaný studijní informační systém, pedagogicko-psychologická poradna, e-learningové prostředí moodle, ale nebudeme tak činit, rádi vám vše osobně ukážeme nebo řekneme. Jedno důležité pravidlo na závěr ale zdůrazněme: Po příjezdu k nám za žádné naše služby nebo výukové nabídky již nedoplácíte. Na tomto pravidlu od počátku trváme a považujeme jej za základ seriózního přístupu k vám studentům i k vám rodičům. 

FAQ

Naši studenti