Proč začít na FHS UK?

První rok svého pobytu v Česku strávíte nejen studiem češtiny a profilových předmětů (jako studenti programu UniPrep se automaticky stanete studenty Fakulty humanitních studiií UK - účastníky programu jazykové a odborné přípravy POJOK), ale především získáte nenahraditelný vhled do základů všeobecné vzdělanosti. Je to koncept v ČR jedinečný, a to nejen svým obsahem, ale i metodou a pojetím. Proč je právě tato cesta pro mnohé z vás tolik atraktivní?

  1. Někdy je velmi těžké se bez znalosti prostředí rozhodnout, jaký obor studovat. Náš široký úvod do základů vzdělanosti jako např. filosofie, ekonomie, sociologie ad. vám v tomto rozhodování pomůže.
  2. Bude to pro vás první zkušenost s univerzitou evropského typu a vaše dosavadní představy o dalším studiu dostanou jasný směr.
  3. Všechny předměty, které absolvujete, resp. zápočty a zkoušky, se vám budou započítávat v dalším studiu nejen na FHS.
  4. Máte jedinečnou možnost pocítit auru vysoké školy, jejích studentů a třeba si tu najdete nové kamarády, třeba právě Čechy.

A je jenom na vás, zda se rozhodnete na této fakultě pokračovat, anebo si pro své studium vyberete jakoukoli jinou univerzitu v ČR. Právo volby je na vás a nejste nijak limitováni tím, že jste s češtinou začali právě u nás.

 

Fakulta humanitních studií

Fakulta humanitních studií vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy založeného roku 1990.

V souladu se záměrem, s nímž byla v roce 2000 založena, sleduje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze i nadále především následující dílčí cíle: poskytovat vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech, vědecky pracovat v širokém rozsahu věd o člověku a lidské společnosti a dále rozvíjet systém studia s individuálním kurikulem.

Fakulta nabízí dělené studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, programy celoživotního vzdělávání a podporuje mezinárodní výměny studentů.

Její vědecká činnost je soustředěna do oblasti humanitních a společenských věd, zejména s ohledem na jejich antropologické a obecně humanistické dimenze. Hlavní a nosnou vědeckou disciplínou je obecná antropologie. Vzdělávací činnost sleduje na jedné straně programy vědeckého poznání člověka, na druhé straně různé aplikace tohoto poznání. Jak v oblasti vědeckého bádání, tak i ve výuce a vedení závěrečných prací, klademe velký důraz na rozvoj spolupráce s dalšími vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí.

Гуманитарный факультет Карлова университета