Profilové předměty

Profilové předměty jsou určeny těm, kteří je budou potřebovat při přijímacích zkouškách na vysokou školu, neboť některé univerzity stále vyžadují složení přijímacích zkoušek z profilových předmětů. Naše příprava vychází z osvědčeného modelu, kdy předpokládáme, že student má ze střední školy v daném předmětu již potřebné znalosti a naším úkolem je tyto znalosti oživit a případně doplnit a hlavně je rozšířit o znalost české terminologie.

Není třeba se těchto předmětů obávat, stačí, když dodržíte pravidlo, že se každý týden zúčastníte vámi vybraných seminářů a budete se pod vedením našeho lektora připravovat na přijímací zkoušky. Každý rok se nabídka profilových předmětů přizpůsobuje aktuálním požadavkům vysokých škol a přáním našich studentů. Mezi nejčastěji nabízené profilové předměty patří matematika (pro Vysokou školu ekonomickou, Českou zemědělskou univerzitu, Matematicko-fyzikální fakultu UK, České vysoké učení technické ad.), angličtina (FHS UK, VŠE ad.), fyzika, biologie, chemie (lékařské fakulty), dějiny umění.

Využijte možnosti navštěvovat naše online přípravné kurzy ještě před svým příjezdem do Prahy. Stačí několik kliknutí a můžete začít. Vše je samozřejmě bezplatné.