Programy

 

 

Program UniPrep

Program UniPrep- CZ

Letní tábor českého a anglického jazyka – PEIRA

 

 

Program UniPrep

Program je určen pro absolventy škol (po 11. třídě), kteří mají zájem získat vzdělání v České republice na bezplatném základě, a to na úrovni bakalář (Bc., BA aj.) s možností pokračovat dále v magisterském (Mgr., MA) a doktorském studiu (Ph.D.)

Termín studia: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Cena programu: 4750 EUR

Celkový objem výuky: 1200 vyučovacích hodin (45minutových)

Vstupní požadavky z českého jazyka: nulová znalost nebo začátečník (mírně pokročilí studenti s úrovní A1 a vyšší mohou využít studia podle individuálního studijního plánu – určen na základě reálných znalostí a jazykových kompetencí studenta po příjezdu do Prahy).

Výstupní úroveň českého jazyka: úroveň B2 nebo C1 dle SERR doložená certifikátem vydaným Ústavem pro jazyk český AV ČR. Výstupní úroveň je vyšší než v obdobných programech, neboť součástí certifikace je i ověření jazykových kompetencí na úrovni aktivního poslechu přednášky a její reflexe. Cílem studia tedy není jen složení přijímací zkoušky z ČJ, ale aktivní využívání češtiny potřebné pro studium na vysoké škole v češtině.

Obecné vstupní požadavky: vyzrálost studenta a obecné studijní předpoklady. Student musí projít přijímacím řízením. V případě potřeby je studentům nabídnut online přípravný kurz, který umožňuje připravit se na úspěšné složení této přijímací zkoušky.

Specifika studia: Studium je určeno pro studenty se znalostí slovanského jazyka a umožňuje efektivní souběžné studium českého jazyka a předmětů prvního ročníku Fakulty humanitních studií UK v Praze – tzv. virtuální rok.

 

Bakalářské obory, na které je možné se u nás připravovat:

Ekonomie

 • Podniková ekonomika a management (VŠE)
 • Cestovní ruch (VŠE)
 • Zahraniční obchod (VŠE)
 • Finance a účetnictví (VŠE)
 • Podnikání a administrativa (ČZU)
 • Provoz a ekonomika (ČZU) ad.

Informační technologie

 • Informatika (MFF UK, VŠE, ČVUT)
 • Podnikové informační systémy (VŠE)
 • Programování a softwarové systémy (MFF UK)
 • Softwarové a datové inženýrství (MFF UK, ČVUT)
 • Manažerská informatika (ČVUT)
 • Web a multimédia (ČVUT) ad.

Technika

 • Stavitelství (ČVUT)
 • Informační a automatizační technika (ČVUT)
 • Energetika (ČVUT)
 • Robotika (ČVUT)
 • Dopravní systémy a technika (ČVUT) ad.

Lékařství

 • Všeobecné lékařství (LF UK)
 • Zubní lékařství (LF UK)
 • Fyzioterapie (LF UK)

Společenské vědy

 • Humanitní vzdělanost (FHS UK)
 • Čeština pro cizince (FF UK)
 • Sociologie (FSV UK)
 • Cizí jazyky (FF UK) ad.

Přírodní vědy

 • Matematika (MFF UK)
 • Fyzika (MFF UK)
 • Geografie (PřF UK)
 • Biologie (PřF UK)
 • Chemie (VŠCHT)
 • Biomedicínské inženýrství (FBMI ČVUT) ad.

 

UniPrep – to je:

Čeština

900 lekcí českého jazyka (týdně 24 lekcí)

 • Výstupní úroveň je B2/C1 (dle SERR)
 • Ukončeno certifikátem ÚJČ AV ČR
 • Kontextová metoda výuky, vlastní sada učebnic
 • Bezplatné součásti výuky: Czech Zero, Czech 24, mediální laboratoř, on-line kurz pro úroveň A1, Czech Refresh
 • Učitelé ČJ: ÚJČ AV ČR, UK v Praze, absolventi filologicko-pedagogických oborů

Virtuální rok

350 lekcí (max. 15 předmětů za akademický rok)

 • Výběr z předmětů Fakulty humanitních studií (pro první ročník)
 • Výuka předmětů nejen v ČJ, ale i AJ, RJ aj.
 • Za každý úspěšně složený předmět jsou uděleny zápočty a ECTS kredity. Tyto kredity jsou přenosné na všechny univerzity v ČR (a také EU) – vydává se zvláštní transkript.
 • Výběr předmětů z této oblasti: Marketing, Business Economics, Sociologie, Psychologie, Antropologie, Historie, Filozofie

Semináře JOK

150 lekcí (týdně 4-6 lekcí)

 • Výběr z nabídky seminářů Fakulty humanitních studií – cca 50 předmětů.
 • Zaměřeno na aktivní užití jazyka (nejen českého, ale i anglického a pro začátečníky také německého, španělského a francouzského).
 • Semináře jsou vedeny českými studenty z vyšších ročníků, kteří procházejí zvláštní pedagogickou průpravou.
 • Za absolutorium seminářů získávají studenti zápočty a tomu odpovídající ECTS kredity, které jsou přenosné i na jiné fakulty a univerzity.
 • Semináře pokrývají široké spektrum oborů: nejen oborů z virtuálního roku, ale i tvůrčích, kreativních, sportovních a zaměřených na osobnostní rozvoj studenta.

Příprava na

150 lekcí (týdně 4-6 lekcí)

 • Výběr předmětů podle budoucího studijního profilu studenta.
 • Předměty zaměřeny na přijímací zkoušky na české vysoké školy.
 • Příprava rekapituluje středoškolské učivo s důrazem na přijímací zkoušky v českém jazyce.
 • Studenti si vybírají pouze ty předměty, které budou v dalším studiu nebo při přijímacích zkouškách potřebovat

Bonusy v ceně programu

 • Akademický klub
 • Vanderland
 • Kurátor
 • SIS – Studijní informační systém
 • Výukový portál Moodle
 • Kulturní a poznávací program
 • Služby informačního a knihovnického centra

 

 

Program UniPrep- CZ

Program je určen pro absolventy vysokých škol (minimálně tříletého   studia), kteří mají zájem získat vzdělání v České republice na bezplatném základě, a to na úrovni bakalář – magistr – doktor (Bc. – Mgr. – Ph.D.).

Termín studia: 1. 10. 2021– 31. 8. 2022

Cena programu: 3950 EUR

Celkový objem výuky: 1050 vyučovacích hodin (45minutových)

Vstupní požadavky z českého jazyka: nulová znalost nebo začátečník (mírně pokročilí studenti s úrovní A1 a vyšší mohou využít studia podle individuálního studijního plánu – určen na základě reálných znalostí a jazykových kompetencí studenta po příjezdu do Prahy).

Výstupní úroveň českého jazyka: úroveň B2 nebo C1 dle SERR doložená certifikátem vydaným Ústavem pro jazyk český AV ČR. Výstupní úroveň je vyšší než v obdobných programech, neboť součástí certifikace je i ověření jazykových kompetencí na úrovni aktivního poslechu přednášky a její reflexe. Cílem studia tedy není jen složení přijímací zkoušky z ČJ, ale aktivní využívání češtiny potřebné pro studium na vysoké škole v češtině.

Obecné vstupní požadavky: vyzrálost studenta a obecné studijní předpoklady. Student musí projít přijímacím řízením.

Specifika studia: Studium je určeno pro studenty se znalostí slovanského jazyka a umožňuje efektivní souběžné studium českého jazyka a předmětů prvního ročníku Fakulty humanitních studií UK v Praze, které upevňují nabyté znalosti z českého jazyka a umožňují jeho aktivní využití.

Výstupní úroveň českého jazyka: B2 nebo C1 s certifikací v Akademii věd ČR. Výstupní úroveň je vyšší než v obdobných programech, neboť součástí certifikace je i ověření jazykových kompetencí na úrovni aktivního poslechu přednášky a její reflexe. Cílem tedy není jen složení přijímací zkoušky z ČJ, ale aktivní znalost potřebná pro studium na české vysoké škole.

 

UniPrep-CZ – to je:

Čeština

900 lekcí českého jazyka (týdně 24 lekcí)

 • Výstupní úroveň je B2/C1 (dle SERR)
 • Ukončeno certifikátem ÚJČ AV ČR
 • Kontextová metoda výuky, vlastní sada učebnic
 • Bezplatné součásti výuky: Czech Zero, Czech 24, mediální laboratoř, on-line kurz pro úroveň A1, Czech Refresh
 • Učitelé ČJ: ÚJČ AV ČR, UK v Praze, absolventi filologicko-pedagogických oborů

Virtuální rok

350 lekcí (max. 15 předmětů za akademický rok)

 • Tzv. auditem – náslechy přednášek bez možnosti skládat zkoušky
 • Výběr z předmětů Fakulty humanitních studií (pro první ročník)
 • Výuka předmětů nejen v ČJ, ale i AJ, RJ aj.
 • Výběr předmětů z této oblasti: Marketing, Business Economics, Sociologie, Psychologie, Antropologie, Historie, Filozofie

Semináře JOK

150 lekcí (týdně 4-6 lekcí)

 • Výběr z nabídky seminářů Fakulty humanitních studií – cca 50 předmětů.
 • Zaměřeno na aktivní užití jazyka (nejen českého, ale i anglického a pro začátečníky také německého, španělského a francouzského).
 • Semináře jsou vedeny českými studenty z vyšších ročníků, kteří procházejí zvláštní pedagogickou průpravou.
 • Za absolutorium seminářů získávají studenti zápočty a tomu odpovídající ECTS kredity, které jsou přenosné i na jiné fakulty a univerzity.
 • Semináře pokrývají široké spektrum oborů: nejen oborů z virtuálního roku, ale i tvůrčích, kreativních, sportovních a zaměřených na osobnostní rozvoj studenta.

Příprava na

Probíhá individuálně podle potřeb studentů (podle oboru, který absolvovali a oboru, na který se chystají)

Bonusy v ceně programu

 • Akademický klub
 • Výukový portál Moodle
 • Služby informačního a knihovnického centra

 

Letní tábor českého a anglického jazyka – PEIRA

Letní tábor je určen především pro žáky a studenty škol ve věku 13-18 let (7.-11. třída), kteří se chtějí zajímavou a zábavnou formou seznámit s Českou republikou a českým jazykem. Kromě toho navštíví české památky a zajímavá města nejen v ČR, ale také v Německu (např. Drážďany). V posledním týdnu se tábor přesouvá do Prahy, kde děti stráví několik dnů.

Program je nejen studijně zaměřen, ale věnuje se i sportovnímu vyžití a důraz je také kladen na získání nových znalostí v oblasti zdravého životního stylu a také kurzu první pomoci, který probíhá ve spolupráci s Českým červeným křížem.

Termín: 18.7. -1. 8. 2021

Cena: 850 EUR

Objem jazykové výuky: 60 lekcí (45 minut) ČJ

Anglický jazyk: formou aktivní komunikace s rodilými mluvčími

Specifická jazyková metoda: „50:50“

Vstupní požadavky: samostatnost

Vstupní jazykové znalosti: čeština (nulové), angličtina (začátečník)

Výstupní jazykové znalosti a dovednosti: čeština (certifikát A1 dle SERR), angličtina (certifikát COM-1 až COM-3)

 

PEIRA – to je:

Čeština

60 lekcí ČJ

 • Vlastní učebnice a metodika, čeští učitelé se zaměřením na výuku dětí
 • Ukončeno certifikátem A1 (dle SERR)
 • Aplikace kontextové metodiky

Angličtina

Každodenní komunikace s rodilým mluvčím

 • Vstupní úroveň jazyka není rozhodující (jako minimum se doporučuje úroveň začátečník)
 • Ukončeno certifikáty: COM-1, COM-2 nebo COM-3
 • Herní metodika

Dovednosti

Woodcraft

 • Sblížení se s přírodou, porozumění jejím rytmů a zákonitostem

Turistika a táboření

 • Moderní i tradiční způsoby táboření a cestování, schopnost improvizace

První pomoc v přírodě

 • Certifikovaný kurz Českého červeného kříže, dovednosti mladého záchranáře

Příprava společného kulturního projektu jako vyvrcholení tábora

Kultura

Putování po českých památkách a městech, výlet do zahraničí – Drážďany, návštěva a několikadenní pobyt v Praze.

Vedoucí, instruktoři, učitelé

Péči zajišťují dospělí vedoucí a odborní instruktoři, přítomen je i překladatel, rodilí mluvčí (angličtina), zdravotník, učitelé češtiny.

Děti jsou rozděleny do malých skupin se svým vedoucím.

Ubytování a strava

Ubytování v domcích o rozloze 36 m2, určených pro 4-6 táborníků, v každém domku je vlastní sociální zařízení, topení a terasa.

Strava je 5x denně s důrazem na zdravé stravování a pitný režim.

Internet

V táboře je dostupné WI-Fi připojení

Doprovod

Děti jsou uvítány na letišti/nádraží v den příjezdu a předáni k odletu/odjezdu v den ukončení tábora. Je možný dřívější nástup na tábor a i jeho pozdější ukončení (cca 1-2 dny).

Poloha tábora

Cca 60 km od Prahy v polovině cesty do Karlových Varů.

FAQ

Stránky

Fotogalerie

Kontakty

admissionuniprep.cz

tel: +420 774 752 244
icq: 330406318
skype: uniprep

Růžová 1416 / 17
Praha 1
110 00

Rozhovor s absolventkou programu

Calendar

Září 2021

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Naše programy

Letní tábor PEIRA
 
00:00
UniPrep - Vaše budoucnost
 
00:00

Система Moodle

Academic Club

Видео FHS