Služby informačního a knihovnického centra

Všichni studenti programu UniPrep mohou využívat po celou dobu trvání programu služeb informačního centra. Pracovnice infocentra jsou kdykoli připraveni odpovědět na široké spektrum dotazů od studia v UniPrepu a studia na vysokých školách přes dotazy týkající se vízového režimu až po záležitosti ryze praktického života v Praze. Součástí infocentra je také studentská knihovna, kde je studentům dostupná základní studijní literatury pro nejčastější obory na vysokých školách.