Akademický Klub

Akademický klub (AK) sdružuje studenty UniPrep, kteří si chtějí rozšiřovat své vědomostní a znalostní obzory a dosahovat nadprůměrných výsledků jak ve studiu, tak i v ostatních oblastech svého života.

Jaké benefity přináší členství v AK?

  •   účast na elitních JOCích
  •   účast na výuce Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
  •   doprovodné semináře, konzultace
  •   přímá asistenční pomoc tutorů
  •   výběrový kulturní program a exkurze

 

Obsahová náplň činnosti AK:
Rozvojové předměty z kategorie JOK (elitní): 

  •  např. kreativní JOK (film, fotografování), Reálie Evropy

 Rozvojový kulturní program: 

  • např. Jaderná elektrárna, prohlídka podzemí Prahy, návštěva divadla, koncertů,  fyzioterapeut,  zahraniční cesty (Vídeň, Drážďany), outdoor program

Nabídka předmětů 1. ročníku Fakulty humanitních studií:

  • sociologie, ekonomie, antropologie

Doplňkový program dbající o fyzickou, psychickou a socializační rovnováhu studentů

 

Fungování AK
Studenti jsou rozděleni do menších skupin a jsou pod vedením tutora seniora. Ten jim pomáhá ukazovat cestu, jak nejlépe zlepšovat svůj studijní profil. Studenti v rámci své skupiny navštěvují výukový a doprovodný program.