Kontextová výuka

Metoda kontextové výuky českého jazyka se pro nás stala již před mnoha lety tou hlavní a také správnou cestou, kterou jsme se vydali. Na základě výzkumu v oblasti lingvistiky a psycholingvistiky jsme již před téměř deseti lety došli k závěru, že pro výuku jazyka není důležitá jen gramatika, fonetika, slovní zásoba, konverzace, ale především kontext, ve kterém vše probíhá.

Moderní teorie v oblasti studia cizích jazyků je velmi dynamická a oproti tradičním konceptům, které bohužel stále často přetrvávají v běžné jazykové výuce většiny ve školách a jazykových školách, využívá nejnovější poznatky k tomu, aby studium cizích jazyků probíhalo co nejefektivněji, to znamená, aby student dokázal v krátkém čase získat z jazyka co největší užitek.

Platí jednoduchá rovnice. Pokud použijeme špatnou metodiku výuky na skvělého studenta, jeho výsledek bude průměrný, u slabšího studenta podprůměrný. Pokud naopak využijeme moderní pojetí kontextové výuky, tak u nadějného studenta dosáhneme vynikajících výsledků, u slabšího studenta průměrných.

Nejde o žádné čarování ani šarlatánství, jde zkrátka o to, že cizí jazyk se za určitých kontextových podmínek vstřebává mnohem rychleji a účinněji. Proto u nás kontext najdete ve dvou rovinách výuky:

  1. Studenti UniPrep nenavštěvují pouze hodiny českého jazyka, ale týdenní rozvrh jim vyplňují předměty z nabídky fakulty humanitních studií a zároveň předměty zvané JOKy (semináře). Touto cestou dosahujeme toho, že výkon studentů je o 25-30% vyšší, neboť se rozvíjejí čerstvě nabyté jazykové znalosti v konkrétní kontextové situaci. Tou jsou předměty, které si z velké nabídky (více jak 50 předmětů) studenti sami vybírají a které maximálně odpovídají jejich budoucí profilaci nebo zájmům. Z pohledu jazyka je nám úplně jedno, v jakém kontextu budou studenti ČJ rozvíjet (ve filozofickém, ekonomickém, kulturním, nebo zda budou navštěvovat filmový seminář, sportovní seminář nebo se toulat s naším průvodcem po Praze a poznávat místní architekturu). Podstatné pro ně je, že dochází k upevnění ČJ v kontextu jim blízkém.

  2. Druhá oblast, kde využíváme nejnovější poznatky o kontextové metodě výuky jazyků, jsou přímo hodiny českého jazyka. Zde učitelé dbají na to, že pro lidský mozek platí určité zákonitosti, které, pokud je správně dodržujeme, usnadňují zapamatování nových slov a znalostí, ale zároveň umožňují jejich vybavování. Je totiž prokázané, že stejně tak důležité jako je zapamatování si slov, je i proces jejich vyhledání v síti neuronů, tedy, tam, kde jsou uložené. Právě kontext nám pomáhá i zde. Například slovo „auto“ nemáme v mozku uložené na jediném místě jako je tomu například ve výkladovém slovníku, ale asociace slova „auto“ jsou uložena v různých částech mozku – někde je zakódován tvar, jinde velikost, funkce, pohyb a jinde zase barva apod. Pokud si potřebujeme vybavit toto nové slovo, mozek jej nebude hledat pouze v jedné části mozku, ale ve všech částech, kde má se slovem „auto“ uložené asociace. Proto pro zapamatování slov nestačí mechanické učení vybraným slovíčkům, ale jejich zapsání do paměti pomocí kontextu (asociace). I takovým zdánlivým drobnostem je třeba věnovat pozornost již v samotném začátku studia, a proto je kontextovému učení přizpůsobena i naše vlastní učebnice českého jazyka, která nedávno prošla další revizí a dočkala se nového vydání.

Kontextové vyučování považujeme za velmi dynamický nástroj při studiu cizích jazyků, který ale vyžaduje vysokou erudici učitelů a metodiků, kteří dohlížejí nad kvalitou vyučování. I proto jsme před časem zavedli velmi užitečný nástroj, kterým je tzv. „koučing učitelů“.

Pokud Vás kontextové vyučování zajímá podrobněji, neváhejte a začtěte se do některých jeho hlavních myšlenek. A nebo rovnou využijte naši nabídku zdarma si vyzkoušet ukázkový týden kontextové výuky. Více informací získáte ZDE (odkaz na nabídku vzorové hodiny – doplním).

Вас тоже может интересовать...