Čeština u nás žije svým životem

Čeština je u nás přirozeně základem všeho snažení. Přestože učíme cizince česky více než 14 let, nemůžeme říct, že by to byl úkol jednoduchý. Proč? Zkrátka proto, že český jazyk je natolik pěkný, živý, libozvučný a dynamický, že jeho výuka vyžaduje stálá zlepšení a nápady na zlepšení. Na druhou stranu plně respektujeme, že každému vyhovuje trochu jiný přístup, a tak se snažíme nabídnout dostatečně širokou paletu výukových metod, zároveň akceptujeme možnost individuálního přístupu ke studentům.

V čem je náš přístup k českému jazyku netradiční?

  1. 1. Studium češtiny propojujeme přímo s  studiem. Od toho si slibujeme, že student včas získává jazykové návyky potřebné pro studium na vysoké škole.
  2. 2. Osvojování jazyka nepojímáme izolovaně, ale ve spojení s  různými odbornými předměty, a tak posilujeme odbornou stránku jazyka, tolik potřebnou právě pro  studium.
  3. 3. Klademe důraz na prezentační dovednosti studentů. Několikrát za rok vystoupí student se svým projektem na volné, ale i zadané téma a před svými spolužáky představí v češtině něco nového a zajímavého. Zde však nejde jen o český jazyk, ale i o odbourání strachu a ostychu spojeného s prezentováním a vystupováním na veřejnosti.
  4. 4. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlépe se člověk naučí živý jazyk tím, že s ním začne žít. A kdo jiný vám v tom může pomoci lépe než váš vrstevník – rodilý mluvčí češtiny. A právě tak je koncipován náš zvláštní seminář – JOK živý český jazyk. Tyto semináře navštěvují studenti v malých skupinkách a pod vedením českého studenta si trénují komunikační dovednosti v hovorovém jazyce, schopnost rychle reagovat, argumentovat, nebát se promluvit česky.
  5. 5. Studentům je k dispozici audiovizuální laboratoř a v ní nespočet elektronických knih, audionahrávek, vidoesekvencí, které studentům umožňují prohlubovat své znalosti a dovednosti v českém jazyce.
  6. 6. V nabídce volitelných předmětů je nespočet těch, které nabízejí cílené rozšíření slovní zásoby, např. ekonomie, psychologie, sociologie, politologie, fyzika, chemie, biologie, dějiny umění ad.
  7. 7. Czech 24 a Czech 0 jsou dva podpůrné programy, ve kterých nezapomínáme na tom, že ne každému musí vyhovovat rychlost a hloubka studia. Czech 24 nabízí časově neomezený přístup k doplňkovým materiálům z češtiny včetně možnosti dalších konzultací. Každý, kdo má na sebe větší nároky a chce po nás víc, než se běžně nabízí, tak si sám vybere z nabídky Czech 24, co jej zajímá a v jakém rozsahu chce. Naopak studenti, kteří cítí, že z češtiny něco nestihli, přijeli do Prahy se zpožděním nebo zkrátka mají v českém jayzce nedostatky, se mohou kdykoli vrátit o krok zpět a procvičit si to, co se jim právě nedaří. V Czech 24 i v Czech 0 je samozřejmě k dispozici učitel češtiny, který je studentovi v jeho úsilí vždy připraven pomoci.
  8. 8. Za neméně důležitou součást studia českého jazyka považujeme filmový a mediální blok. Během těchto hodin se věnujeme jazyku v autentické podobě různých filmových žánrů, ale také aktuálnímu zpravodajství. Film považujeme za důležitý z pohledu jednak jeho přínosu pro hovorový jazyk, jednak jako kulturní fenomén, který ve studentech rozvíjí umělecké vnímání, cit a porozumění pro českou a evropskou mentalitu. Filmy jsou nejen zdrojem zábavy, ale i prostředkem ke zdokonalení jazyka. Nejste na to sami, se vším vám pomáhá náš tutor. Naopak aktuální zpravodajství je příkladem svižného, dynamického jazyka, velmi širokospektrého. Navíc přináší vhled do aktuálního dění v Česku a v Evropě, což je více než důležité pro budoucí život a studium v ČR. Jedině tak si rozšiřujete kulturně-společenský rozhled, a to formou velmi poutavou a živou. Někdy pět minut reportáže může nahradit 30 minut usilovného pátrání a samostudia.