Naši lektoři

Je velmi těžké popsat, jak má vypadat ideální lektor. Má být vysoký nebo malý, mladší nebo starší, má mluvit hodně nahlas nebo si má svým tichým hlasem zajistit větší pozornost, má být hodně dynamický nebo spíš klidnější, mel by se studenty více drilovat nebo je zábavnou formou hlavně zaujmout?
V otázkách bychom mohli pokračovat, ale jednoduché odpovědi se nedočkáme. Jsme přesvědčeni a v praxi jsme si již mnohokrát ověřili, že každému studentovi vyhovuje trochu jiná skladba učitelů a dokonce se ani nedá říct, že by pro studenta byl ideální jen jeden typ učitele. A jaký učitel právě na vás čeká? Možná velký, možná malý, možná žena, možná muž, možná hravý, možná přísný, možná vážný, možná veselý, ale v  každém případě nebude jeden, ale hned několik, neboť se snažíme o to, abyste se za celý rok setkali s více učitelskými osobnostmi, protože pro každou skupinu je zvolena taková sestava učitelů, která nejlépe odpovídá jejímu složení a potřebám výuky. Co však musejí všichni učitelé splňovat? Mají vysokoškolské vzdělání filologického a pedagogického směru, musejí projít naším přípravným soustředěním a než se zapojí plně do výuky, musejí nejprve prokázat své odborné schopnosti při výuce pod supervizí našeho metodika a teprve po roce řízeného zácviku se naplno zapojí do výuky. 

Kvalitní učitel je samozřejmě klíčový element každého učebního procesu. Nemůžeme stanovit jednoznačné parametry, podle nichž by bylo možné vymezit, kdo je kvalitní učitel a kdo ne. Učitel je jen člověk a v případě lidí exaktní kritéria neplatí. Snad jen jedna charakteristika kvalitního učitele je platná univerzálně – kvalitní učitel musí být osobnost. Pevná v názorech, jistý si svým oborem, vyzařující přirozenou autoritu a sálající zápalem pro svůj předmět, v našem případě hlavně pro češtinu. A právě o vyhledávání učitelských osobností, výborných a neopakovatelných pedagogů, které si jejich studenti pamatují po celý život, se snažíme. Pro nás není až tak podstatné, jestli používá tu či onu metodu (sebelepší metoda sama o sobě úspěch nepřinese), ale spíš, jestli volí adekvátní metody pro konkrétní skupiny – s jednou skupinou, kde jsou bystřejší studenti, pracuje rychleji s využitím náročnějších postupů, s pomalejší skupinou volí spíše metody jednodušší a názornější. Takový učitel se dokáže „naladit“ na vlnu studentů, pozorně jim naslouchá a jako dobrý psycholog dokáže analyzovat jejich problémy a napomoci k jejich vyřešení. Naši učitelé jsou zároveň schopni pracovat s celou skupinou i vyjít vstříc individuálním potřebám nadprůměrných či naopak zaostávajících studentů. Náš „kantor-ideál“ dokáže se studenty jednu hodinu hrát hry a zpívat písničky a druhou jim vysvětlovat náročnou gramatiku. My neusilujeme o to, mít ve škole „učitele-dělníka“, který pořád jen nezáživně dělá to samé v několika skupinách. Dbáme na to, aby naši učitelé učili různé předměty v různých skupinách. A úplně nejlepší z našeho pohledu je, pokud učí i jinde než v našem programu. Setkávají se i s českými studenty a jejich zkušenosti jsou tak mnohem bohatší a nehrozí riziko, že degenerují při jednom typu výuky a do UniPrepu chodí jak do továrny.

Našim učitelům věnujeme náležitou péči, staráme se o jejich další vzdělávání (pořádáme lingvodidaktické semináře) a profesní růst. Společně pak pracujeme na vlastních výukových materiálech, šitých na míru našim studentům.

Вас тоже может интересовать...